Pressroom

28 September 2022

28 edycja Lubuskiego Mistera Budownictwa

Read more
/upload/pictures/092867-r0-940.jpg
06 September 2022

Property design

Read more
/upload/pictures/243364321-5047523095274067-8812554553875732648-n.jpg
28 September 2021

27 Edycja Lubuskiego Mistera Budowy

Read more
/upload/pictures/office-superstar-2019.jpg
22 October 2019

Office Superstar 2019

Z przyjemnością możemy poinformować, że nasz projekt Centrum Badawczo Rozwojowego dla CCC w Polkowicach, otrzymał wyróżnienie w III edycji konkursu Office Superstar 2019 organizowanym przez firmę CBRE.

Wyróżnienie zostało przyznane za projekt przestrzeni biurowych w kategorii Innowacje i Technologie.

Read more
16 October 2019

Projekty UE

Szanowni Państwo,

 

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej celem złożenia przez Łącki Krzywoszański Architekci Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą przy ul. Piaskowej 3/1 w Zielonej Górze (65-204), wniosku o
„Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakres badań, rozwoju i wdrożeń", którego Operatorem jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, zapraszam do złożenia oferty na realizację usługi badawczo-rozwojowej oraz usługi doradczej dotyczącej opracowania tematu: Innowacyjna metoda optymalizacji procesu projektowania architektonicznego inwestycji budowlanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii z elementami fotogrametrii i modelu trójwymiarowej przestrzeni powstałych ze skaningu lotniczego i naziemnego.

Maksymalny termin realizacji usług to 23.03.2020 r.

Podstawowe założenia:

W ramach projektu zbudowany zostanie prototyp urządzenia zintegrowanego z kompletnym oprogramowaniem, pozwalającego na realizację działań w zakresie projektowania architektonicznego w środowisku ArchiCad, w tym wizualizację efektu prac projektowych,
z wykorzystaniem materiałów fotogrametrycznych, 3D mesh i chmury punktów pozyskanych z nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym (dron/wirnikowiec) oraz skaningu naziemnego. Na tej bazie rozszerzona zostanie jakość usług projektowych poprzez wykorzystanie innowacyjnych i zaawansowanych technologii 3D pozyskiwania i obróbki danych geoprzestrzennych, znajdujących zastosowanie w zagospodarowaniu przestrzeni
(nowa kultura technologiczna).

Etap 1. Usługa badawczo-rozwojowa:

opracowanie i zbudowanie prototypu urządzenia pozwalającego na realizację działań w zakresie projektowania architektonicznego, w systemie ArchiCad,
z wykorzystaniem materiałów fotogrametrycznych, 3D mesh i chmury punktów
(informacje o terenie w 3D), powstałych z nalotów na obszar objęty inwestycją bezzałogowym statkiem powietrznym uzupełnionych o dane o obiekcie pozyskane w ramach skaningu naziemnego;

 

Zakres prac:

 1. Przygotowanie i skalibrowanie prototypu urządzenia pozwalającego na płynne przetworzenie, obróbkę (chmury punktów ze skaningu lotniczego i naziemnego)
  i wizualizację wyników prac projektowych przy wykorzystaniu zobrazowań fotogrametrycznych i pozostałych materiałów będących wynikiem nalotów bezzałogowych statków powietrznych i skaningu naziemnego (przetwarzanie dużych zbiorów danych – chmury punktów do obiektów trójwymiarowych) .
 2. Zintegrowanie z prototypem urządzenia oprogramowania, uzupełniającego środowisko ArchiCad, na którym bazuje Wnioskodawca, umożliwiając tym samym przetwarzanie i obróbkę materiałów fotogrametrycznych, 3D mesh i chmury punktów (informacje o terenie w 3D).
 3. Wybór obszaru pilotażowego o powierzchni maksymalnej nie przekraczającej 5 ha.
 4. Pozyskanie materiałów fotogrametrycznych dla obszaru pilotażowego (ortofotomapa, zdjęcia ukośne, zdjęcia pionowe, NMT – numeryczny model terenu, NMPT – numeryczny model pokrycia terenu), chmury punktów i 3D mesh
  z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dron/wirnikowiec)
  i skanerów naziemnych (geodezyjne pozycjonowanie chmur punktów, minimalizacja błędów i interoplacja skaningu).
 5. Optymalizacja pracy urządzenia prototypowego wraz z oprogramowaniem
  w oparciu o pozyskane dane geoprzestrzenne, na potrzeby wysokowydajnego
  i efektownego przetwarzania dużych zbiorów (obróbka chmury punktów poprzez testowanie najefektywniejszego dla Wnioskodawcy oprogramowania współpracującego ze środowiskiem ArchiCad).
 6. Opracowanie raportu z przebiegu i wyników prac zrealizowanych w ramach
  etapu 1.

Efekty prac:

 1. Zbudowanie stanowiska – urządzenia prototypowego wyposażonego w oprogra- mowanie, które uzupełniając system ArchiCad, pozwala na:
 1. przetwarzanie i obróbkę danych fotogrametrycznych, 3D mesh i chmury punktów, na potrzeby realizacji prac projektowych w wizualizacyjnych w nowej technologii (obróbką i przetwarzaniem danych geoprzestrzennych),
 2. wizualizację wyników prac projektowych w formie przeznaczonej do wykorzystania na etapie realizacji poszczególnych etapów prac nad projektem budowlanym, uwzględniającej optymalizację w zakresie wydajności i szybkości przetwarzania danych.
 1. Weryfikacja możliwości zastosowania materiałów fotogrametrycznych,
  3D mesh i chmury punktów
  , powstałych z nalotów na obszar objęty inwestycją bezzałogowym statkiem powietrznym uzupełnionych o dane o obiekcie pozyskane w ramach skaningu naziemnego, w systemie ArchiCad, przy wykorzystaniu oprogramowania umożliwiającego obróbkę danych geoprzestrzennych

Czas realizacji etapu: 02.11.2019r. – 15.12.2019r.

 Etap 2. Usługa badawczo-rozwojowa:

opracowanie technologii wykorzystującej dane geoprzestrzenne pozyskiwane
z nalotów bezzałogowymi statkami powietrznymi i skanerami naziemnymi, mającej wpływ na optymalizację procesu projektowania architektonicznego inwestycji budowlanych w zakresie czasu i dokładności pozyskiwania oraz możliwości zastosowania danych;

 

Zakres prac:

 1. Realizacja dokumentacji inwentaryzacyjnej przy wykorzystaniu zobrazowań fotogrametrycznych i pozostałych materiałów będących wynikiem nalotów bezzałogowych statków powietrznych i skaningu naziemnego (budowa bazy wiedzy o obszarze objętym pilotażem).
 2. Weryfikacja dokładności pozyskanych danych geoprzestrzennych ( dokładność pozyskanych danych i ich wykorzystanie w pierwszej fazie projektowej – inwentaryzacji i pozyskaniu wiedzy o terenie objętym inwestycją).
 3. Zastosowanie danych geoprzestrzennych w technologii opracowania projektu budowlanego (technologia wykorzystania i przetwarzania chmury punktów i pozostałych materiałów).
 4. Optymalizacja procesu projektowego na etapie pozyskania danych inwentaryzacyjnych, obróbki danych i projektowania oraz realizacji wizualizacji
  z wykorzystaniem w tym wypadku materiału 3D wysokiej szczegółowości.
 5. Wykorzystanie danych 3D do wizualizacji efektów prac projektowych. Wprowadzenie wykonanego trójwymiarowego projektu budowlanego do pozyskanych osadzonych geodezyjnie chmur punktów w celu weryfikacji poprawności procesu realizacji.
 6. Przygotowanie scenariuszy działań uzależnionych od stopnia skomplikowania obiektów budowlanych na potrzeby wdrożenia technologii przez Wykonawcę.
 7. Opracowanie raportu z przebiegu i wyników prac w ramach etapu 2.
 8. Wsparcie doradcze na zabezpieczenie własności intelektualnej w zakresie przygotowania wniosku do zgłoszenia wzoru przemysłowego o zasięgu międzynarodowym.

 

Efekty prac:

 1. Opracowanie technologii realizacji usługi w zakresie prac projektowych związanych z realizacją projektu architektonicznego (projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy i powykonawczy), bazującej na systemie ArchiCad, w ramach której przy wykorzystaniu pozyskanych i przetworzonych danych geoprzestrzennych, prototypu urządzenia wraz z oprogramowaniem proces ten zostanie zoptymalizowany w zakresie czasu, jakości i możliwości wykorzystania ww. elementów
 2. Przygotowanie modeli trójwymiarowych na bazie pozyskanych chmur punktów.
 3. Przygotowanie wniosku dot. wzoru przemysłowego w zakresie opracowanych wyników działań .
 4. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników Wnioskodawcy w ramach sposobu obróbki, przetwarzania i wykorzystania danych geoprzestrzennych na potrzeby prac projektowych, wypełniając tym samym lukę w zakresie możliwości zastosowania technologii przetwarzania chmur punktów uzyskiwanych
  z skaningu stacjonarnego i nalotów statkami powietrznymi,

Czas realizacji etapu: 16.12.2019r. – 23.03.2020r.

 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: d.jankowiak@lk-architekci.pl
w terminie do dnia 26 września br. do godz. 18.00.

Kryterium oceny ofert jest cena – 100%.

Cenę oferty należy przedstawić w PLN w kwocie netto wraz z podaniem stawki oraz kwoty podatku VAT.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Read more
/upload/pictures/arper.jpg
20 May 2019

Arper - CCC Shoes and Bags Shop

A world-renowned furniture manufacturer, Arper has published a photo gallery from Wzorcownia, where their collections have been used...

Read more
/upload/pictures/officesnapshots.jpg
15 May 2019

CCC Shoes and Bags Offices – Polkowice

The office revolution of 2018 took place in Polkowice. In a small town in Lower Silesia the most spectacular technological and workplace investments of the past year was created – CCC Research and Development Center...

Read more
/upload/pictures/eurobuildcee.jpg
25 February 2019

CCC to store 23 mln shoes in Polkowice

POLAND CCC has expanded its distribution centre in the Legnica Special Economic Zone in Polkowice...

Read more